HOTLINE tư vấn: 02413.734 633
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN VIMEC

Đường TS3, KCN Tiên Sơn,Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh

Tel: 02413.734 633 - Fax: 02413.734 533

  • Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện VIMEC

  • Chế tạo, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các loại máy biến áp

  • Thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị điện

  • Dịch vụ cug cấp cho thuê, vận chuyển, lắp đặt các thiết bị điện

  • Chế tạo các trạm Kiốt đến 35 KV, tủ điện cao thế, hạ thế

  • Xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp đến 35 KV đối với Công trình điện năng